دانلود فایل ، پروژه

دانلود فایل ، پروژه

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

برنامه محاسبه حقوق و دستمزد ماهانه و صدور فیش حقوق

برنامه محاسبه حقوق و دستمزد ماهانه و صدور فیش حقوق
برنامه محاسبه حقوق ودستمزد ماهیانه پرسنل و صدور فیش حقوقی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بورس الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بورس الکترونیک
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بورس الکترونیک

توضیحات بیشتر

دانلود 25,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ضریب قیمت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ضریب قیمت
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ضریب قیمت

توضیحات بیشتر

دانلود 27,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رفتار مصرف کننده

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رفتار مصرف کننده
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رفتار مصرف کننده

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع قیمت گذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع قیمت گذاری
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع قیمت گذاری

توضیحات بیشتر

دانلود 25,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تفكر استراتژیك

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تفكر استراتژیك
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تفكر استراتژیك

توضیحات بیشتر

دانلود 27,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی
تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی

توضیحات بیشتر

دانلود 19,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بازاریابی رابطه مند

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بازاریابی رابطه مند
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بازاریابی رابطه مند

توضیحات بیشتر

دانلود 27,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سازمان امورمالیاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سازمان امورمالیاتی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سازمان امورمالیاتی

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع انعطاف پذیری استراتژیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع انعطاف پذیری استراتژیک
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع انعطاف پذیری استراتژیک

توضیحات بیشتر

دانلود 20,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع برون سپاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع برون سپاری
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع برون سپاری

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملكرد شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملكرد شغلی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملكرد شغلی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد صادراتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد صادراتی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد صادراتی

توضیحات بیشتر

دانلود 20,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع كارآفرینی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع كارآفرینی سازمانی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع كارآفرینی سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 20,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مهارت های ارتباطی با مشتریان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مهارت های ارتباطی با مشتریان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مهارت های ارتباطی با مشتریان

توضیحات بیشتر

دانلود 20,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهبود عملکرد سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهبود عملکرد سازمان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهبود عملکرد سازمان

توضیحات بیشتر

دانلود 20,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 25,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نقدشوندگی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نقدشوندگی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نقدشوندگی

توضیحات بیشتر

دانلود 20,000 تومان

دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نقش بانک و صنعت بانکداری سرمایه گذاری و تجاری

دانلود پاورپوینت بررسی  و تبیین نقش بانک و صنعت بانکداری  سرمایه گذاری و تجاری
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان بررسی وتبیین نقش بانک و صنعت بانکداری سرمایه گذاری و تجاری در حجم 39 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس بازارها و نهادهای مالی رشته های مدیریت مالی و حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی

دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی در حجم 34 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس بازارها و نهادهای مالی رشته های مدیریت مالی و حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

توضیحات بیشتر

دانلود 27,000 تومان